Collectie

Christof Delatter, de huidige coördinator van het afvalbeleid voor de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), geeft zijn mening over de werking van de OVAM.

Christof Delatter, de huidige coördinator van het afvalbeleid voor de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), bespreekt wat volgens hem de belangrijkste uitdaging voor het afvalbeleid op lokaal niveau is.

Christof Delatter, de huidige coördinator van het afvalbeleid voor de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), vertelt over het belang van de oprichting van de afvalintercommunales in de jaren 1970.