Collectie

De voormalige terreinen van de Hoedhaarfabriek zijn door de jarenlange milieuvervuilende activiteit vandaag een zeer verontreinigde site of "blackpoint" (Lokeren, 2010).

De terreinen van de al lang verdwenen Hoedhaarfabriek zijn nog steeds zwaar vervuild (Lokeren, 2010).

De OVAM start in 2010 saneringswerken op de grond onder de oude Hoedhaarfabriek. Dit "blackpoint" is door de jarenlange vervuilende industriële activiteit zwaar verontreinigd (Lokeren, 2010).

In de fabrieksgebouwen van "Hoedhaar" maakt men gebruik van ongezonde en milieuvervuilende stoffen (Lokeren, eind 19de eeuw).

De arbeiders van de hoedenfabriekant "Hoedhaar" bewerken konijnenvellen met kwik (Lokeren, eind 19de eeuw).

De arbeiders van hoedenfabriekant "Hoedhaar" werken met ongezonde en milieuvervuilende stoffen (Lokeren, eind 19de eeuw).