Collectie

Kenmerkend voor sensibilisering is de nood aan constante herhaling. Dit verklaart waarom ook anno 2011 nog campagnes tegen de eeuwenoude kwaal van zwerfvuil nodig zijn. De boodschap luidt nochthans: ‘zwerfvuil is niet meer van deze tijd’.

De OVAM richt haar pijlen bij sensibiliseringscampagnes ook op schoolkinderen, zoals hier met een grote affiche die het opschrift draagt: "Vergooi de aarde niet."

De OVAM tracht met een affiche waarop een aarden duim staat afgebeeld de Vlamingen te sensibiliseren voor de bodemproblematiek.

De hedendaagse consumptiemaatschappij komt in volle ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog: wasmachines, ijskasten en dergelijke meer vinden hun weg naar de woonkamer van vele Vlaamse gezinnen.

De groene partij Agalev hekelt het idee om een kunstmatig eiland voor de Belgische kust te bouwen om afval op te storten. In dit kader publiceert ze deze affiche: "Géén afvaleiland voor de kust. De zee is geen vuilbak."