Collectie

Er is veel volk komen opdagen op de door de OVAM georganiseerde studiedag in Diepenbeek.

De OVAM neemt deel aan de Europese programma’s die de samenwerking tussen de lidstaten stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld het ‘Phare twinning project’ dat kandidaat-lidstaten helpt bij de voorbereiding op hun toetreding tot de Europese…

Het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen is een uitvoerige beschrijving van de milieutoestand in Vlaanderen. Aan de grondslag van het MIRA ligt het ‘pressure-impact-response-model’. Men weert in het rapport zo veel mogelijk alle vaktermen,…

Tags:

Deze raad moet advies geven over alles wat met leefmilieu en natuurbehoud te maken heeft. Het vervangt in 1991 de bestaande versnipperde adviesorganen.

Tags: ,

Om de OVAM en het afvalbeleid te financieren, wordt in een milieuheffing voor het verwijderen van afvalstoffen voorzien. Met de goedkeuring van de milieuheffing door de Vlaamse Raad op 22 oktober 1986 heeft Vlaanderen meteen ook zijn eerste eigen…

Tags:

Gaston Eyskens, Eerste Minister van België, verklaart op 30 maart 1971: “Het moet duidelijk zijn waarvoor we kiezen. Ofwel volgen we het ritme van de globale algemene vooruitgang, moderniseren we het land en bezorgen we onze bevolking een hogere…

Tags:

Deze respondent legt uit waarvoor de milieubox precies dient. Hij is overigens één van de weinigen die profiteerde van dit geschenk dat alle Vlaamse gezinnen in het begin van de jaren 1990 ontvingen. In tegenstelling tot velen, maakte hij immers…

Theo Kelchtermans, minister van Leefmilieu voor twee ambtstermijnen tussen 1988-1992 en 1995-1999, maakt de balans op van het Vlaamse afvalbeleid. Op basis hiervan ziet hij de toekomst niet pessimistisch in.

Professor Pieter Leroy, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen, overschouwt de beginjaren van de OVAM en meent dat de grootste verdienste van de afvalstoffenmaatschappij in deze periode is, dat ze orde creëerde in de chaos.

Het supranationale niveau is volgens Leo Victor (OVAM) de beleidsarena bij uitstek waarin men milieuproblemen zal moeten oplossen in de toekomst, zo niet is hij eerder pessimistisch.