Collectie

De vervuiling die de cokesfabriek Carcoke tijdens haar jarenlange activiteit veroorzaakt, verdwijnt niet wanneer het bedrijf in 1992 haar deuren sluit. Bij de sanering die bijna 15 jaar later start, moeten ook overgebleven installaties en gebouwen…

Cokesfabriek carcoke sluit in 1992 haar deuren, de terreinen blijven echter zwaar vervuild achter. De OVAM start de nodige sanering in 2006. Hiervoor moeten ook de grote schoorstenen eraan geloven (Zeebrugge).

'Brownfieldontwikkeling' is een belangrijk taak van de OVAM. Wat dit precies inhoudt en welke rol de afvalstoffenmaatschappij precies in dit verhaal speelt, kan u hier zien.

Om de risico's voor de volksgezondheid zoveel mogelijk in te perken moet men bij verkoop van een grond een bodemattest kunnen voorleggen. Blijkt de grond echter vervuild, kan zo'n attest niet verkregen worden en dringt een bodemsanering zich op.…

Bodemsaneringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de OVAM. Wanneer de sanering in een woongebied plaatsvindt, kan dit tot onbegrip van de inwoners leiden. De VRT bericht in haar journaal van 8 september 1998 over zo'n situatie (Kapellen).

In een reportage voor het nieuws van 8 februari 1995, buigt de BRTN-redactie zich over de problematiek rond de 'historische bodemverontreiniging'. Ook de OVAM komt aan het woord: Eddy Wille en Wilfried De Nijs geven de nodige duiding.

Vele miljoenen bommen uit de Eerste Wereldoorlog liggen vandaag nog steeds in de West-Vlaamse bodem. In haar nieuwsuitzending van 10 november 2008 buigt de vtm-redactie zich over de historische bodemverontreiniging die deze explosieven veroorzaken.

De grond onder Love Canal, een buurt in Niagara Falls (New-York), blijkt in de jaren 1970 sterk vervuild te zijn. Na verder onderzoek haalt men er tonnen chemisch afval uit de bodem.

Grote grondboren laten toe om grondstalen te nemen op een aanzienlijke diepte. Is de kwaliteit van de bodem of het grondwater slecht, dan valt de sanering ervan onder de bevoegdheden van de OVAM.

Grondonderzoek moet duidelijkheid scheppen over de kwaliteit van de bodem. Op basis hiervan kan de OVAM beslissen of een bodemsanering noodzakelijk is of niet.