Collectie

Ruim tien jaar na het faillissement van het asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries in Mol kan de OVAM van start met de sanering van het sterk vervuilde industrieterrein. Van 1923 tot 1998 worden op het terrein asbesthoudende cementproducten…

Cokesfabriek carcoke sluit in 1992 haar deuren, de terreinen blijven echter zwaar vervuild achter. De OVAM start de sanering hiervan in 2006 (Zeebrugge).

De bedrijfsterreinen van het in 1992 ter zielen gegane Carcoke blijken zwaar vervuild, een vijftiental jaar later start de OVAM de nodige grondsaneringswerken (Zeebrugge).

De vervuiling die de cokesfabriek Carcoke tijdens haar jarenlange activiteit veroorzaakt, verdwijnt niet wanneer het bedrijf in 1992 haar deuren sluit (Zeebrugge).

De jarenlange industriële activiteit in Vlaanderen zorgt ervoor dat men in deze regio verschillende zwaar verontreinigde sites (blackpoints) terug vindt.

De gasindustrie ondersteunt tijdens de industriële revolutie heel wat technologische innovaties. Helaas heeft deze medaille ook een keerzijde: plaatsen waar vroeger gasfabrieken hebben gestaan, behoren vandaag tot de potentieel zwaarst vervuilde…

Het chemiebedrijf n.v. Bayer Rickmann maakt elke dag haar emissie kenbaar via een speciale wijzer die aan haar parking staat opgesteld.

Klachten tegen hinderlijke fabrieken, zoals de huidververij Zurée in Gent, zorgen ervoor dat men in de loop van de 19de eeuw zo'n bedrijven uit het stadscentrum weert. Dergelijke fabrieken wijken bij gevolg naar de stadsrand uit.

Gent volgt als eerste stad op het Europese vasteland de industriële revolutie die in Groot-Brittannië is ingezet. Hierdoor krijgt het al vlug de bijnaam ‘het Manchester van het continent’.

Niet alleen de terreinen waarop fabrieken hebben gestaan, maar ook die waarop mijnen stonden, zijn potentieel zwaar vervuild (Winterslag).