Collectie

Naar aanleiding van de uitreiking van de Ecodesign Awards in 2010, interviewt de OVAM twee docenten van het departement interieur en design van de Hogeschool Mechelen. Beiden laten ze hun licht schijnen over 'ecodesign'.

Werner Annaert bespreekt de mate waarin OVAM-personeelsleden de stap naar de privésector zetten. Volgens hem is dit verschillend naar gelang het over bodem of afval gaat. Hij bepleit dat meer uitwisseling verrijkend kan zijn.
Annaert is de Algemeen…

Werner Annaert, de Algemeen Directeur van de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM), overloopt in vogelvlucht de ontwikkeling van deze federatie.

Christof Delatter, de huidige coördinator van het afvalbeleid voor de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), geeft zijn mening over de werking van de OVAM.

Het verhaal van deze respondent verraadt dat velen niet stil staan bij het gevaar van vervuilde bodems voor mens en milieu. Zo blijken sommigen hun gebruikte frituurolie zomaar buiten op de grond uit te gieten.
Dit interview werd afgenomen in het…

In appartementsgebouwen verdwijnt al het afval lange tijd door de afvalschuif. Van enige vorm van sortering is er geen sprake.
Dit interview werd afgenomen in het kader van een oefening "mondelinge geschiedenis" aan de Universiteit Gent.

Vele Vlamingen zetten hun vuilzak voor de deur en zien deze verdwijnen in de vuilniswagen. Ze staan echter niet stil bij wat er daarna met hun afval gebeurt. Ook deze respondent is niet op de hoogte over de manier waarop men zijn afval verwerkt.
Dit…

Tags:

Deze respondent meent dat enerzijds de consument, maar vooral anderzijds de producent een grote verantwoordelijkheid heeft voor de groeiende afvalberg. Andere belangen primeren volgens hem al te vaak op het milieu.
Dit interview werd afgenomen in…

Tags:

Men organiseert vanaf de jaren 1970 regelmatig grote acties ten behoeve van het milieu. Daar waar de positieve impact op het milieu van dergelijke acties eerder beperkt is, werken ze zeer sensibiliserend voor grote delen van de bevolking. Deze…

Deze respondent legt de link tussen onze dalende spaarzaamheid en stijgende afvalproductie. Zo wijst hij er op dat we vandaag in een wegwerpmaatschappij leven.
Dit interview werd afgenomen in het kader van een oefening "mondelinge geschiedenis" aan…