Collectie

Met metershoge affiches tracht de OVAM de Vlamingen massaal aan te zetten hun milieubox te gebruiken (begin jaren 1990).

De milieubox, gemaakt om klein gevaarlijk afval veilig in te bewaren, blijft in vele Vlaamse gezinnen onbenut of krijgt een alternatieve functie. Ook deze respondent geeft onomwonden toe er nooit gebruik van te hebben gemaakt.

Deze respondent legt uit waarvoor de milieubox precies dient. Hij is overigens één van de weinigen die profiteerde van dit geschenk dat alle Vlaamse gezinnen in het begin van de jaren 1990 ontvingen. In tegenstelling tot velen, maakte hij immers…

Een selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval laat toe dat de meest schadelijke afvalproducten een afzonderlijke verwerking kunnen genieten.

De OVAM verspreidt in de context van de introductie van de milieubox ook een Franstalige folder: "La terre bulle de properté".

De OVAM legt de Vlaming uit hoe hij of zij de milieubox precies moet gebruiken aan de hand van de affiche "Veilige plek voor gevaarlijk afval" .

De ophaling van het in de milieuboxen verzamelde klein gevaarlijk afval (KGA) gebeurt ofwel met de chemomobiel ofwel via het containerpark waar de bezoekers dit in speciale containers kunnen deponeren.

"De milieubox" wordt voorgesteld aan het publiek op een persconferentie. Begin jaren negentig krijgt elk Vlaams gezin er één. In de milieubox hoort klein gevaarlijk afval, zoals batterijen, verf en andere chemische producten (Hasselt, 1991).…