Afvalverwerking in de 16de eeuw

Organisch afval verzamelt men aan de rand van de stad op een mesthoop, in Brussel wordt die "Le Mestback" genoemd (1686).