Chemomobiel

De ophaling van het in de milieuboxen verzamelde klein gevaarlijk afval (KGA) gebeurt ofwel met de chemomobiel ofwel via het containerpark waar de bezoekers dit in speciale containers kunnen deponeren.