Kunstmeststoffenfabriek Société Anonime Pour Favoriser l'Industrie Agricole (SAPFIA)

De kunstmeststoffenfabiek werd in 1906 opgericht en stond in de volksmond bekend als de kouterfabriek. Het liet via de binnenwateren pyriet en fosfaat aanvoeren om deze tot kunstmest te verwerken. Ondanks herhaalde protesten voor milieuhinder van de buurtbewoners, bleef de fabriek tot de jaren 1960 actief.